Téma: Stereometrie
Do sešitu vypište z MFCH tabulek základní vzorce pro výpočet objemu a povrchu těles, tělesa načrtněte. V příloze č. 1 – 4 jsou pracovní listy, které vypočítejte do sešitu.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.