V listopadu a prosinci 2018 se uskuteční kurz pro přípravu na vykonání zkoušky dle profesní kvalifikace 23-033-H Optik pro brýlovou techniku.
Termíny konzultací: 24. a 25. 11. + 1. a 2. 12. 2018 vždy od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách dílen a učeben optiků na Hlubinské ulici č. 28.
Termín zkoušky: 8. 12. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin ve stejných prostorech jako konzultace.