1. semestr kurzu Elektrikář bude zahájen 2. října 2018 ve 14:00 hodin v kinosále školy. Uchazeči, kteří ještě nedodali ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení je donesou s sebou (NE vysokoškolské diplomy!).
Po administraci bude následovat výuka (5 vyučovacích hodin)!