3. semestr kurzu Elektrikář začne 13. září ve 14:00 hodin v budově školy v učebně č. 107.