Ve dnech 23. až 25. září 2015 se uskuteční kulturně historické exkurze „PRAHA“. Exkurze se účastní třídy 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE.

Žáci tříd 4.MA, 4.MB a 2.NE, kteří se neúčastní exkurze budou navštěvovat nejbližší nižší ročník příslušného oboru studia (3.MA, 3.MB a 1.NE). Pro třídu 4.OP je připraven náhradní rozvrh.

Rozvrh na dny: 23. 9. 2015, 24. 9. 201525. 9. 2015.