Vážení žáci tříd 1.EA a 1.EB,

1. a 2. 6. 2020 se budete moct zúčastnit konzultací na odborném výcviku. Pokud se rozhodnete těchto konzultací zúčastnit, tak nástup na konzultace je v hlavní budově školy pro třídu 1.EA v 9:00 a pro třídu 1.EB v 9:30. Harmonogram na 2. 6. 2020 bude upřesněn žákům v pondělí.

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých tříd. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy, pokud jej nebudete mít sebou, nebudete se moci zúčastňovat konzultací. Pokud Vás na konzultaci doprovodí Váš zákonný zástupce, bude moct čestné prohlášení vyplnit u vstupu do školy.