Výuka bude probíhat elektronickou cestou přes rozhraní Moodle.

– Vložte do něj svoji komunikační adresu s údaji (příjmení, jméno  a třídu).
– Dodejte úkol = tvorba Web stránky do 31. 3. 2020 (jedná se o  Web stránky vytvořeny na  Webgardenu – většina z vás to tam ještě ve výuce (ve škole) nevložila!

Dále bude následovat, od dubna, práce na HTML dokumentu – sledujte  proto prosím  novinky k výuce v systému Moodle.