Školní stravování je na SŠE zajišťováno ve školní jídelně dovozem ze SŠSS Krakovská, Ostrava-Hrabůvka. Cena oběda je stanovena na Kč 30,- pro žáky. Dodavatel při změně ceny – navýšení, je povinen tuto informaci předat naší organizaci, a ta provede změnu a seznámí s ní strávníky.

Podmínky školního stravování

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

 • Při přihlášce ke stravování zakoupíte v pokladně školy bezkontaktní čip v ceně Kč 100,-, který platí po celou dobu studia. Úhrada Kč 100,- je zálohová jen v případě vrácení čipu funkčního a nepoškozeného. Formulář („Přihláška ke stravování“) je dostupný v pokladně školy nebo zde.
 • Nevrácení čipu strávníkem do doby jednoho měsíce po ukončení studia je považováno za ztrátu čipu a záloha nebude vrácena.
 • Platbu za stravu (kredit) uhraďte bezhotovostně na účet školy číslo: 66631761/0100 u KB Ostrava, variabilní symbol = osobní číslo žáka.
  Doporučená platba je Kč 660,-. Pro správnost identifikace úhrady v poznámce Vašeho příkazu platby uveďte jméno žáka (hlavně v případě, kdy se příjmení žáka a rodiče liší).
  Žák nebo jeho zákonný zástupce uhradí do banky částku za stravné minimálně 5 pracovních dnů před zahájením stravování. Po připsání a zaúčtování částky na účet školy si žák může objednávat obědy na jednotlivé dny až do výše kreditu. Úhrady jsou prováděny zálohově. Vyúčtování kreditu bude prováděno 1 x ročně, a to v měsíci červenci  – po ukončení školního roku. 
 • Stav konta si může každý strávník ověřit na objednávacím terminálu ve škole a po zavedení internetového objednávacího systému i na www stránkách  školy.
 • Změna objednávky (přihlášení a odhlášení obědů) se provádí minimálně jeden den předem do 1000 hod. V případě nemoci je možno odhlásit obědy na tel. č. 556 205 242, na objednacím terminálu nebo na  www stránkách školy vždy alespoň jeden den předem.
  První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy nemohl odhlásit oběd dle stanovených pravidel, se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do přinesených nádob. Ostatní dny jsou účtovány za plnou cenu – obchodní cenu.

Kontaktní osoby:

Vedoucí kuchyně-výdejny:
Zdeňka Fussová – připomínky týkající se provozu školní jídelny a jídelníčku na tel. č. 556205233 nebo e-mail: fussova@sse-najizdarne.cz

Účtárna:
Ing. Drahoslava Knapková – dotazy a připomínky týkající se plateb a kreditů na obědy + variabilní symboly na tel. č. 556205217, knapkova@sse-najizdarne.cz
Miluše Candulasová – prodej čipů na tel. č. 556205228

ZŘ pro ekonomiku:
Ing. Jarmila Břeňová, tel. č. 556205214, e-mail: brenova @sse-najizdarne.cz