Hlavní změny jsou v pravidlech pro nošení ochrany dýchacích cest. Obecně platí pro náš kraj:

  • Žáci a učitelé nemusí mít nasazenou ochranu dýchací cest ve třídě při výuce.
  • O přestávkách a ve společných prostorách školy se musí žáci i učitelé pohybovat s nasazenou ochranou dýchacích cest.

Celou informaci o provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021 naleznete zde.