Na škole pracují dva ICT koordinátoři, kteří zajišťují proškolování pedagogických pracovníků, zajišťují nákup výukového softwaru, spravují počítačovou síť ve škole, připravují ICT plán školy a pomocí něho naplňují standard ICT služeb ve škole apod.

ICT plán školy – listopad 2013