Harmonogram praktické maturitní zkoušky pro třídy 4.MA a 4.MB.