Téma: Atomová fyzika
Z dané přílohy č. 3 vypracujte zkrácený zápis do sešitu ze stran 74 – 80.
Pracovní list (příloha č. 3 – PL) vytiskněte a vypracujte.
Termín: 27. 3. 2020

Příloha č. 3
Příloha č. 3-PL

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.