Dokončení prací na prezentacích dle jednotlivých zadání a jejich přeposlání na emailovou adresu vylegala@sse-najizdarne.cz nejpozději do 31. 3. 2020.