Dle doporučené literatury nastudovat PIR detektory.
Konkrétně zesilovače detektorů, jednoduchý a dvojitý komparátor s výstupním napětím jedné polarity.