Samostatné opakování:
1. Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby
2. Domovní elektroinstalace
3. Návrh domovní elektroinstalace; Návrh el. rozvaděče
zdroj: sešity, učební texty na stránkách školy