Prostudujte výukovou prezentaci!

Jedná se o teoretický úvod ke kapitole Připojení objektu k síti dodavatele elektrické energie.

Výuková prezentace

Učební text  – vlastní provedení přípojek.

Pracovní listy k vyplnění naleznete na nástěnce třídy v systému Bakaláři