Zopakujte základní pravidla o magnetickém poli.
Zopakujte asynchronní motory.

Nastudujte a zapište do sešitu:
Konstrukci synchronních strojů.
Princip alternátorů.
Princip synchronního motoru.

Zápisy podepište, označte datem, naskenujte, nebo vyfoťte a pošlete na moji adresu do 30. 3. 2020.

Učební text SŠE
Prezentace