Stáhněte si výukové prezentace Rozdělení ES a Hlavní části ES  a doplňte si zápis do sešitů o neprobrané učivo. Celé učivo si zopakujte!

Rozdělení ES
Hlavní části ES

Výuka pokračuje tématem: Transformátory

Prostudujte si učební text – je to pro vás opakování učiva učebního oboru a příští týden přidám otázky k vypracování.

Transformátory

Výuka pokračuje tématem: Asynchronní stroje

Prostudujte si učební text – je to pro vás opět opakování učiva učebního oboru.

Asynchronní stroje

 

Pracovní listy k vyplnění naleznete na nástěnce třídy v systému Bakaláři