Měření výstupního odporu zesilovače.
Práce na protokolech.
Měření zkreslení, základní druhy zkreslení a jejich vliv na funkci zesilovače.