Vypracujte do sešitu následující okruhy:
– digitální osciloskopy
– základní části osciloskopu
– blokové schéma osciloskopu
– postupy měření

Zdroje: učební texty na stránkách školy, internet