Práce na protokolech.
Dle doporučené literatury nastudovat osciloskopy, princip a použití v elektrotechnice.