Vypracujte do sešitu následující okruhy:
– bočník
– předřadník

Zdroje: sešit, učební texty na stránkách školy