Zadání úkolu

Další úkoly  budou zadány přes systém Bakalář.