Do 25. března nastudovat: Tyristor, diak, triak
Učební texty SŠE Na jízdárně 30,  Elektronika str. 20-27.
Do 10. dubna nastudovat Generátory sinusových a nesinusových kmitů – rozdělení (studijní materiál: viz. příloha)

Příloha č. 1

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz