• Vzhledem ke smluvním vztahům s provozními pracovišti se rozvrh měnit nebude.
  • Žáci nastoupí na odborný výcvik podle rozvrhu (zpravidla na 7:00).
  • Ochrana úst a nosu je povinná ve všech vnitřních prostorech školy.
  • Školní stravování: u stolu mohou sedět pouze žáci jedné třídy v maximálním počtu 4 osob.
  • Příchod do školy:
    • Na Jízdárně 30: Žáci teoretického i praktického vyučování vstupuji do školy hlavním vchodem (oprava kanalizace na pozemku školy) a přezouvají a převlékají se v šatnách;
    • Hlubinská: Používají šatny standardním způsobem.
  • Homogenita tříd a skupin: je doporučována, není tudíž vhodné, aby se stýkali žáci z různých tříd.
  • Žáci se budou učit ve svých kmenových třídách.