Kandidátkou na člena Školské rady za zletilé žáky je Michaela Holajnová 2.OP