• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

  26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD ………………………… 4 uchazeči
  26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ………………………… 5 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Uchazeč splnil povinnost školní docházky nebo ukončil základní vzdělání.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete zde.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  1. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno doložením dle § 1 odst. 1, vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění na základě průměru z průměru za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy.
   Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno pomocí bodového hodnocení vypočteného ze vzorce:
   Průměr=(1pol_8r+2pol_8r+1pol_9r)/3.
   Při rovnosti rozhodne o umístění uchazečů v pořadí:
   1. Lepší prospěch z I. pololetí 9. třídy.
   2. Lepší známka z matematiky za I. pololetí 9. třídy ZŠ.
 • Pokud uchazeč ukončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

Přihlášky se odevzdávají do 7. června 2023.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny 8. června 2023.