• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ, ŠVP Elektrikář …………………………… 1 uchazeč
  26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD, ŠVP Elektrikář
  silnoproud …………………………………………………………………………. 3 uchazeči
  26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE, ŠVP Elektromechanik pro automatizační zařízení ………………………… 2 uchazeči
 • Kritéria:
  1. Uchazeč splní v den nástupu na SŠ povinnou školní docházku.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia potvrzenou lékařem.
  3. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno na základě průměru z průměrů za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy:
   Při rovnosti rozhodne o umístění uchazečů v pořadí:
   1. Lepší prospěch z I. pololetí 8. třídy.
   2. Lepší známka z matematiky za I. pololetí 8. třídy ZŠ.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

Přihlášky se odevzdávají do 11. června 2021.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny 16. června 2021.