• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK, ŠVP Mechanik
  elektrotechnik ……………………………………………………….. 60 uchazečů
  23-62-L/01 OPTIK, ŠVP Optik ……………………………….. 30 uchazečů
 • Kritéria:
  1. Uchazeč splní v den nástupu na SŠ povinnou školní docházku.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia potvrzenou lékařem.
  3. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno na základě bodů z:
   • písemných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury
    (váha 70 % celkového hodnocení).
   • školních výsledků ze ZŠ – průměr z průměrů za I. pololetí 8. třídy     a I. pololetí
    9. třídy (váha 30 % celkového hodnocení).
   • Výsledné pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce:
    BODY = 0,7 × (MA+ČJ) + 30 × [(5-PRŮMĚR )/4], kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
   • Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
   • Při rovnosti bodů rozhodne o umístění uchazečů v pořadí:
    1. Lepší prospěch z I. pololetí 8. třídy.
    2. Lepší známka z matematiky za I. pololetí 8. třídy ZŠ.
    3. Lepší průměrný prospěch.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  Termín přijímacích zkoušek: 3. května 2021 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 4. května 2021 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).