• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, ŠVP Provozní
  elektrotechnika ……………………………………………………….. 30 uchazečů
 • Kritéria:
  1. Úspěšné ukončení SŠ v oboru, jehož kód začíná číslem 26 po převodu klasifikaci oborů dle KKOV, doložené dle §1, odst. 4 (výučním listem) vyhlášky 671/2004 Sb. O přijímacím řízení ve znění pozdějších předpisů.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia.
  3. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno na základě bodů z:
   • písemných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury
    (váha 70 % celkového hodnocení).
   • školních výsledků ze SŠ – průměr z průměrů za I. a II. pololetí 1. ročníku a I. pololetí 3. ročníku (váha 30 % celkového hodnocení).
   • Výsledné pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce:
    BODY = 0,7 × (MA+ČJ) + 30 × [(5-PRŮMĚR )/4], kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. a II. pololetí 1. ročníku a I. pololetí 3. ročníku.
   • Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
   • Při rovnosti bodů rozhodne o umístění uchazečů vyšší bodové hodnocení z písemného didaktického testu z matematiky.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  Termín přijímacích zkoušek: 3. května 2021 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 4. května 2021 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).
  V případě, že se přihlásí 30 a méně uchazečů, přijímací zkouška se konat nebude!