Zkontrolujte si své přehledy konzultací.
U třídy 2.DE dochází ke změně konzultací už od 20. 3. 2019, místo ES/Vř budou konzultace UE/Šg.