Pro zasílání úřední pošty (podléhající zápisu do spisové služby) používejte nově emailovou adresu: SSEOS@po-msk.cz