Všem maturantům, kteří se účastní didaktického testu nebo písemné práce, byly rozeslány pozvánky ke společné části maturitní zkoušky.

Povolené pomůcky naleznete zde:
http://www.novamaturita.cz/povolene-pomucky-1404034636.html

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce můžete odevzdat ke kontrole:

  • pro písemnou práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka –
    žáci 3.DE, 3.DP a žáci konající opravnou nebo náhradní zkoušku 3. 4. 2019 od 14:20 do 14:40 nebo 9. 4. 2019 od 9:35 do 10:00;
    žáci 2.NE, 4.OP, 4.MA a 4.MB 9. 4. 2019 od 9:35 do 10:00.
  • pro didaktické testy –
    žáci 3.DE, 3.DP a žáci konající opravnou nebo náhradní zkoušku 24. 4. 2019 od 14:20 do 14:40 nebo 30. 4. 2019 od 9:35 do 10:00;
    žáci 2.NE, 4.OP, 4.MA a 4.MB 30. 4. 2019 od 9:35 do 10:00.

Upozorňujeme, že máte pouze možnost si nechat zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky. Pokud této možnosti nevyužijete, přineste si povolené pomůcky do zkušební místnosti, kde budou v rámci administrace zkoušky zkontrolovány zadavatelem.

Striktně dodržujte výše uvedené data a časy, v jiných časech nebude ve škole přítomen nikdo, kdo by se mohl věnovat kontrole a vydal vám potvrzení o odevzdání pomůcky.