Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení pro denní i dálkové studium, které bude probíhat průběžně až do naplnění kapacity daného oboru.

Bližší informace naleznete v sekci „UCHAZEČI O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016