Do 10. dubna nastudovat. Základní části a funkce PC
dle již dříve dodaných studijních materiálů.

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz