Vypracujte do sešitu následující okruhy:
– snímače polohy

Zdroje: učební texty na stránkách školy