Vypracujte do sešitu následující okruhy:
– snímače polohy
– úhlu natáčení
– otáček

Zdroje: učební texty na stránkách školy