Předpoklady pro přijetí:

–          Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).

 

Kritéria:

–          Výsledek přijímacího testu daný bodovým hodnocením.

–          Průměrný prospěch z  2. pololetí 1. a 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ absolvovaného učebního oboru.

 

Zdravotní způsobilost:

–         Zdravotní omezení pro jednotlivé obory + Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce