Vypracujte příklady na výpočet naměřené hodnoty do sešitu ze zadní strany rukou s datem a podpisem. Výpočty včetně postupu naskenujte, nebo vyfoťte a pošlete na moji adresu do 22. 3. 2020.

Zopakujte měřící systémy analogových měřících přístrojů, výpočet naměřené hodnoty včetně chyb. Nastudujte a zapište do sešitu postup měření napětí, proudu, včetně změny rozsahu voltmetru a ampérmetru také měřící transformátory napětí a proudu. Měření odporu přímou i nepřímou metodou.

Tento úkol proveďte do 30. 3. 2020.

Přikládám hodně studijního materiálu,vyberte si co se vám hodí.

Mnoho úspěchů.

EM skripta SŠE
Měření proudu a napětí
DÚ do 3-17-2020
Měření napětí
Dopis