Užití elektrické energie (výroba el. en., el. rozvodné sítě, el. ohřev a chlazení, el. světlo a osvětlení, el. pohony, el. výzbroj motorových vozidel)

Elektrotechnické předpisy a normy

Obsluha a práce na elektrickém zařízení

Automatizace