Užití elektrické energie (výroba el. en., el. rozvodné sítě, el. ohřev a chlazení, el. světlo a osvětlení, el. pohony, el. výzbroj motorových vozidel)

Rozvody el. en. (všeobecné a konstr. předpisy, el. sítě, hlavní části el. rozvodu, rozv. v prost. s vanou a sprchou, el. instal. ve zvl. případech, ochrana před nebez. dotykem, obsluha a práce na el. en.)

Rozvodná zařízení (El. sítě, výpočet sítí, problémy přenosu el. en., poruchové stavy na vedení, ochrana před bleskem, ochrana před nebez. dotykem, el. instal. ve zvl. případech)

Elektrické přístroje

Elektrické stroje

Automatizace

 

Cize buzený motor
Derivační motor
Sériový motor