Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Základy společenských věd
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Technická optika
Strojírenská technologie
Strojnictví
Technologie
Odborný výcvik