– Odmaturuj z českého jazyka – kapitola 11. Publicistický styl
– Komunikace v českém jazyce – pracovní sešit – vyplnit cvičení 1 – 7 ze stran 83 – 85
– Odmaturuj z literatury – kapitola 12. – Česká literatura 2. poloviny 19. století (Společensko-historické pozadí; Májovci; Ruchovci a lumírovci); četba Neruda: Povídky malostranské, V. Dyk: Krysař

Vyplněná cvičení ofoťte (naskenujte) a pošlete do 15. 4. 2020 na e-mail své učitelky českého jazyka.