Učební texty:

Elektrické přístroje

Písemná práce bude zaměřena na složení, principy činnosti, použití a druhy stykačů, relé, pojistek, jističů a proudových chráničů.