Třídy 2.MA a 2.MB se budou v pátek 21. 6. 2019 učit podle náhradního rozvrhu v teoretickém vyučování.