Byla otevřena možnost přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.

Přihláška musí být podána písemně u ředitele školy do 25. 6. 2019. Pokud chcete přihlášku podat osobně, můžete tak učinit 19. 6. 2019 v době od 7:00 do 15:30.

Pokud se nemůžete dostavit do školy 19. 6. 2019 a máte zájem podat přihlášku, kontaktujte mně telefonicky nebo e-mailem v dostatečném předstihu, ať máte čas zaslat vyplněnou přihlášku doporučenou poštou do školy.

Výpis z přihlášky (2. krok přihlašování) si budete moci vyzvednout a potvrdit správnost údajů v pondělí 1. 7. 2019 v době od 7:00 do 15:30.