Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna výzva k podání nabídky na stavební práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.