Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 podává žák řediteli školy nejpozději do 25. června 2024. Pokud máte zájem o částečně předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi zástupce ředitele teoretického vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě využijte bianko přihlášku.

  • Maturanti přihlašující se k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce se mohou osobně přihlásit v úterý 18. 6. 2024 v době od 7:00 do 16:30 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd). Pokud se nemůžete dostavit osobně, požádejte o zaslání předvyplněné přihlášky e-mailem na truchly@sse-najizdarne.cz z e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní při předchozím přihlášení k maturitní zkoušce! Předvyplněná přihláška Vám bude zaslána na e-mail 18. 6. 2024. Také můžete o zaslání předvyplněné přihlášky požádat v úterý 18. 6. 2024 ve výše zmíněné době.

Výpis z přihlášky

Nejpozději do 5. července 2024, předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem, žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Termíny konání maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou se konat 1.-10. září 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2024.

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do ……… formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 1. září do 20. září 2024

Další informace k maturitní zkoušce.