Konkrétní rozpis žáků k ústní zkoušce je zveřejněn na informační nástěnce školy (2. patro). Bližší informace podá zástupkyně ředitele školy RNDr. Hana MARŠÁLKOVÁ, tel: 602 201 276.

Denní harmonogram:
12. 9. 2013, 7:00 – Praktická zkouška z odborného výcviku pro třídy 4. MA, 4. MB a 4. MX.
13. 9. 2013, 7:30 – Ústní zkoušky pro třídy 3. DE a 3. DP.
16. – 17. 9. 2013, 7:30 – Ústní zkoušky pro třídy 4. MA, 4. MB, 4. MX a 2. NE.
18. 9. 2013, 7:30 – Ústní zkoušky pro třídy 4. EP a 2. NP.