Na dílně zabezpečovací techniky probíhá praxe se zaměřením na elektronické zabezpečovací systémy, požární poplachové systémy a pulty centrální ochrany. Výuka probíhá na panelech pro zapojení detektorů. Zde se zapojují jednotlivé druhy detektorů v různém zapojení. Výuka EZS probíhá na zařízeních firmy NAM. Jedná se o ústředny AMOS 1600, Reggae mini a Pultu centrální ochrany NAM Global.

Nedílnou součástí výuky je i sledovací systém vozidel ONI firmy NAM. Dále se využívají zabezpečovací ústředny firmy Jablotron řady JA 60, JA 63, JA 80, JA101 a Azor. K manuálnímu nastavení ústředen je používán i obslužný počítačový software určený pro daný typ zařízení.

V oblasti EZS je výuka dále vedena ke zvládnutí návrhu EZS v daném objektu, či perimetru, navržení finanční kalkulace, zpracování projektové a ostatní dokumentaci potřebné ke zřízení EZS, montáž EZS do daného objektu, či perimetru, až po předání zařízení zákazníkovi.